JoJo Glėbyje

Vilties-zeme-1.jpg

M e s  S i e k i a m e     //    J. I. S.  Ž i n i a   J A M E    //    Ž e m e

 ✞

Veikti Išvien Šviesoje - Įvardinimas Per J.I.S. Tik JAME...

- Iš J.I.S. Sakraliųjų Archyvų -

 

Mūsų Tikslas: Suvienyti Asmenis, Siekiančius Šviesos, Tobulėjimo, Pažangos Link...

Ką mes turime mintyse, sakydami Šviesos? Tai Paprasčiausiai Šviesinti Save - Savo Mintis, Savo Veiksmus, Savo Ketinimus, Savo Jausmus, Savo Siekius...
     Tobulėjimas - Ką Reikštų? Šviesos Gija, Šviesis, Aukščiausia JOJO Kibirkštis yra visa Tai, kas Keičia, Tikslina bei Puoselėja Mus Tiek Savyje - Viduje, tiek ir Išorėje... Elkimės Verti Didžiojo bei Šventojo JOJO Kūrinio Vardo - Žmogumi Vadinamo: Kilniai, Paprastai, Tiksliau, Subtiliai, Mylinčiai, Puoselėjančiai, Ieškančiai bei Atrandančiai Paprastai...
     Pažangos link - Savęs bei Sąvasties Gryninimo bei Tobulinimo Link... Išmokime Gerbti Patys Save, Tiek Vidumi, Tiek Ir Išore... Kurkime Tik Tai, Kas Gali ir Suteikia Meilę, Tiesą, Tvarką, Tikslumą, Paprastumą... Pažanga Be Perdėtų Patogumų, Be Ardančių Technologijų... Be Smurto... Be Naikinimų ar Susinaikinimų... Vardan Taikos... Vardan Tiesos... Vardan Meilės... Vardan Susiklausymo Visame Kame bei Visur... Vardan Virtimo bei Virsmo Tikrąja JOJO Šviesa: Tiesa - Tvarka - Dora - Meile - Viltimi...

     Mes Siekiame JOJO Tikslų įgyvendinimo Kiekviename Aukščiausiame Kūrinyje: Žmoguje - Koks Jis Iš Tiesų Turėtų Būti, Medyje - Kokiu Jis Turėtų Išlikti, Danguje - Kokiu Turėtume Virsti, Paukštyje - Kurio Siekyje bei Skrydyje Turėtume Veikti, Jūroje - Kurios Gyvybėje bei Meilėje Turėtume Realizuotis... Visa Tai Žemėje ir Vardan JOSIOS bei JOJO Tikrųjų Kūrinių Išlikimo...

     Mes Siekiame Mažinti Klaidingų bei Naikinančių technologijų Įgyvendinimą - Visose Srityse Bei Išraiškose... Siekiame Pažangos bei Veiksmo Ryšyje, be Klaidingų Ar Išskiriamų bei Išskirtinų Religijų... Be Prisirišimų... Be Priklausomybių...

     Mes Siekiame Įgyvendinti Pagrindinį bei Pirminį JOJO Tikslą Visame Kame - Laisvą bei Atsakingą JOJO Mums Visiems bei Viskam Suteikiamą LAISVĘ... Atsakingai Puoselėjančią... Atsakingai bei Ištikimai Mylinčią... Viltį bei Siekį Suteikiančią... Tikrumu bei Tikslumu Išsireiškiančią Visame Kame bei Visur, Kur ir Kame YRA JOJO VALIA...

     Per Laisvę, Per Apsisprendimą, Per Pasirinkimą - Tikrųjų Tiesų, Atsakomybės bei Tvarkos - Mes Sieksime bei Pasieksime Tikrosios PRASMĖS - JOJO Išmintimi Vadinamos...

     Siekime bei Veikime Visi Kartu, be Melo..., Be Apgaulės..., Be Keršto..., Be Smurto..., Be Pykčio..., Be Žeminimų..., Be Nuoskaudų..., Be Dogmų..., Be Prisirišimų..., Be Veidmainiavimo..., Be Naikinimo..., Be Aklo Savanaudiškumo..., Be Perdėto Pasipuikavimo..., Be Visa Išsiskiriančių Pasirodymų..., Be Liguistumo ir Be Godumo - Lyderiaujant ar Vien Tiktai Būnant Savimi..., Be Iškreipto bei Skuboto Valdžios Siekio Vardan Pasipuikavimo, Pasirodymo ar Pasipelnijimo...

     Nuo Šiolei bei Visados, Atraskime bei Įvardinkime ne Tik Save, Per Save, bet ir Savyje Visa Ką ir Kame Esame, Buvome ar Dar Tik Ketiname Siekti ir Virsti Daug Tiksliau..., Daug Tikriau..., Daug Nuoširdžiau..., Su ir JOJO Meilėje..., Su ir JOJO Tvarkoje..., Su ir JOJO Išmintyje...

     Te Lydi Mus JOJO Paprastumas, Nuoširdumas, Meilė, Šviesa, Tvarka, Dora, Viltis, Tiesa, Laisvė, Atsakomybė, Atradimas, Tobulėjimas, Įvardinimas... Siekime ir Būkime Visuomet Nuolankume JOJO Valiai, Prigimčiai, Prasmei bei Išreikščiai... Visame, Visa Kame bei Visur... Nuo Šiolei ir Visados... AMENO


     PRISIKĖLIME, J-I-S, 2013.03.30
     P.R.E.I.K. / SINCREDY / R.I.O.S.U.N.