Naujas Žvilgsnis Į Savo Gyvenimą...

     Daugelis užaugome manydami, kad mes – tai kūnai, kuriuos turime, darbai, kuriuos dirbame, ir religija, kurią praktikuojame. Mūsų gyvenimai susiję su nuolat besikeičiančiais dalykais. Vis dėlto, kažkur giliai viduje, mes esame pastovūs ir JoJo Šviesoje Besireiškiantys tik JAME.

 

     Galbūt jūs savo vidinio žinojimo aspektui daug dėmesio iki šiolei dar neskyrėte. Jei tai padarytumėte dabar, atrastumėte savo vidinį “aš” - šventosios Dievo Išreikšties Palikimą, kuris niekad nesikeičia, kuris primena kas esame JAME, bet, deja yra įkalintas šiuose besikeičiančiuose pasauliuose.
     Turime labai aiškiai suvokti, kad mūsų kūnas viso labo yra tik laikinai išnuomota mums "transporto priemonė" ir visas procesas Pažinime JAME Vyksta Mums Laikinai Suteiktuose Mūsų Dvasios, Sielos, Prasmės, ESM'ės Išreikšties Sankirtoje per J.I.S. tik JAME.

 

     Vieną dieną Jūsų fizinis kūnas ilsėsis galbūt po antkapiu, kuriame bus iškalta jūsų gimimo ir mirties data, bet... Jūsų amžina Siela žino, kad esate nemirtingas JAME. Ši jūsų dalis fiziniame materijos lygmenyje yra beformė ir beribė, žmogiškuoju suvokimu ji yra ten kur nėra ribų, nėra nei mirties, nei gimimo, nei laiko, nei atrasties. Visas ciklas kartojasi tam tikromis formos išreikštimis nuo mūsų sukūrimo iki perėjimo JoJo VIRSME Per J.I.S. Tik JAME...
     Jei išties norime suprasti, kas esame ir kodėl čia esame taip, Mums visiems reikia pradėti žiūrėti bei įvardinti savo tikrąjį vidų, prasmę, siekį ir užgimtį. Juk Tik JAME ne Mūsų išorė ir ne fizinio pasaulio atributika yra svarbiausia. Mūsų atėjimas iš niekur Sukūrime į čia ir dabar turi tam tikrą prasmę JAME. Kai tai įsisąmoninsime, nustosime abejoti savo dieviškąja prigimtimi ir išreikštimi Per J.I.S. Tik JAME. Visi Mes turite suvokti ir žinoti, kad esate ne tik protingos JoJo sistemos dalis Turinčios Individualią Priežastį, Paskirtį Ir Priskirtį JAME..., bet ir kartu Turinčios Besąlygiškai Laisvą Pasirinkimą Ir Atsakomybę Visa Kame Visame Per J.I.S. Tik JAME... Mūsų buvimas Čia Ir Dabartyje Visuomet Turi Dieviškąją JoJo Priežastį, Pradžią, Prasmę Ir Užbaigimą Visa Kame JAME.

     Kaip pasikeis Mūsų fizinis gyvenimas, veikiant ne deklaracija, o tikrąja ir Nuoširdžia JoJo išreikštimi Tik JAME, kai atsigręšite ir priimsime Tikruosius Save ir į Dieviškąją JoJo Išreikštį Naujai Užgimstančiame Savyje... Kaip viskas galėtų pasikeisti, kuomet gyvensime vadovaudamiesi Savo dvasiniu ir Sakraliuoju AŠ JAME..., ne nuolatiniu parodomuoju ar kauke savo veide, be pagiežos, be pykčio, be nuolatinės kovos, be išsižadėjimo... Kaip Tai Turėtų Ir Galėtų Atrodyti Tikrojoje JoJo Išreikštyje Tikriems Ir Pasirinkusiems Mums JAME?
     Šis supratimas suteiks kiekvienam Mūsų ramybės ir vidinės pilnatvės jausmą. Mūsų santykiai su išoriniu pasauliu žymiai pasikeis ir reikšis Vienyje bei Visumoje Per J.I.S. tik JAME. Aukštesnio dvasingumo, visuotiškumo, bendrystės, nuoširdumo, susiklausymo, nuolankumo sąmoningume dėka Mes pagaliau sugebėsime tiksliai išreikšti, ko Mums reikia iš JoJo per J.I.S. šiame fiziniame Žemės Pasaulyje ir Gyvenime. Kai pradėsime žengti priskirtimi ir paskirtimi Tik JAME, savo, Mums dovanotu Dievo dvasingumo keliu, tik tuomet galime tikėtis, kad Mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi taps šie Aukštesniam JoJo Siekiui Ir Prasmei, Dvasios Išraiškai būdingi potyriai...:

     -   Mes patirsime ir įvertinsime visų atsitiktinumų prasmingumą visumą Per J.I.S. Tik JAME. Sužinosime, kad šioje protingoje Dievo ir J.I.S. - JoJo Sūnaus kurtoje Sistemoje atsitiktinumų tikrai nebūna.
     -   Mes sužinosite apie JoJo universalius energijos šaltinius, jų prigimtis ir paskirtis veikiant bei kuriant Išvien Bendrystėje Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Mes jausimės daug labiau mylimi, taurume, orume ir savimi Per J.I.S. JAME. Ieškosime - Atrasime, Sieksime - Pažinsime, Leisimės vedami dieviškųjų jėgų bei tikrojo Dievo Pažinimo link ir per J.I.S. Tik JAME.
     -   Mumyse augs pagarbos ir nuostabos jausmai kaip sau patiems, taip ir aplinkai Per J.I.S. Tik JAME. Pagarbos grožiui jausmas iš tikrųjų yra dieviškas meilės jausmas per J.I.S. JAME. Kai sutelksime savo vidinę dieviškumo energiją į Mus supantį aplinkos grožį, ir visdinę JoJo Sakraliąją Išreikštį, aplinka Mums ją sugrąžins bei padaugins Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Mes jausimės su viskuo susieti ir visame įkūnyti Per J.I.S. JAME. Mes jausime, kad bet kas, kas žalinga vienam žmogui, yra žalinga ir kitiems, kad pažeidus vieną Mūsų bus pažeistas ir kitas. Mūs žinosime, kad Dievas ir JoJo Sūnus J.I.S. nepriklauso jokiai religijai, sektai ar organizacijai NE JAME.
     -   Mes kitaip suvoksime ir kitaip elgsimės - Tik JAME. Kai Mūsų siela, dvasia, JoJo kibirkštis JAME taps Mūsų neatsiejama gyvenimo kelrode, Mūsų dvasingumo, visuotiškumo ir nuoširdumo suvokime ribos išsiplės iki Dieviškumo ir Amžinosios Liepsnos Visame Kame Visame Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Mes patirsime nesipriešinimo ir susitaikymo jausmą Visa Kame Visame Per J.I.S. Tik JAME. Nustosime kovoti ir leisime įvykiams tekėti sava vaga, nes juose yra Begalinė Ir Visa Apimanti JoJo Valia JAME. Mes susitaikysime su tuo, kad Dievas žino, ką daro ir visuomet daro tik tai, kas būtina ir geriausia visiems Mums.
     -   Mes pažinsime tylos ir amžinybės jėgą, jos teikiamą palaimą Mumyse ir Visame Kame Per J.I.S. Tik JAME. Atrasime, kad tai didžiausia pagarba, kokią galima padovanoti patiems sau, kokią galime skirti ir kitam žmogui. Tyla, susiklausymas ir amžinoji Tiesa yra didžiausia visatos šventumo apraiška Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Mes patirsime, kad egzistuoja kiekvienos problemos dvasinis ir dieviškasis sprendimas, kad visos problemos išties yra tik pamokos ir pagalba, bet ne bausmės ar prievolės Per J.I.S. Tik JAME..., ne prievarta ar pašaipa Mums, bet Nauja, Daug Sakralesnė Prasmės Išraiška Per J.I.S. Tik JAME. Kai esame taikus / Taikoje, orus ir nuoširdus / realizacijoje, priskirtyje ir paskirtyje, skiriame laiko patirti tikrąją JoJo Tylą..., susiklausyti, išgirsti, susidėlioti, medituoti, Maldoje ir iš tikrųjų klausomės Dievo Ir JoJo Tiesos Savyje ir per Mus..., Mūsų dėmesys nuo to, kas materialu, nukrypsta į Mūsų viduje esantį dieviškumą ir išreikštį Per J.I.S. Tik JAME. Mūs sužinote, ką / kaip / kame / kur / kada  teisingai reikia daryti ir/ar veikti kad būtume išvien, bendrystėje, visuotiškume ir paprastume Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Norą turėti pakeis noras dalintis, nes taip dauginsime save daug tikriau ir saviau, vientisiau Per J.I.S. Tik JAME. JoJo Visata priglaus, apkabins bei padės, puoselės Mus pagal tai, kiek galėsime tapti sava/savu Joje, nes... Visatos pagrindinis energijos, patirties, išreikšties, prasmės bei galios dauginimo principas ir yra Dalinimasis JAME/JOJE Visumoje per J.I.S. Tik JAME...
     -   Mes gyvensite autentišką, iškilų, pasišventimo ir tarnystės gyvenimą santarvėje ir Tik Per J.I.S. Tik JAME. Mūsų autentiškumas bus pagrįstas žinojimu Per J.I.S. Tik JAME, kad Mūs nesate tokie kaip kiti, ir esame tiesiogiai atsakingi JAM, sąžiningi tiek sau, tiek ir Dievui Tėvui Visame Kame.
     -   Palaima taps natūraliu kasdieniu jausmu Visame Tik JAME. Palaima yra malonės akimirka JAME, taikos su savimi būsena JAME, kurią patirti galime visi Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Mes būsime labiau linkę ne teisti, o atleisti Visa Kame Visame Per J.I.S. Tik JAME. Mes sugebėsime vertinti Dievo pasaulį neteisiančiu, nevertinančiu ir neuzurpuojančiu žvilgsniu visame Per J.I.S. Tik JAME. Mūs gausime pamokas Per J.I.S. Tik JAME, už kurias būsite dėkingas Visame Tik JAME. Atlaidumas lengvai ateis į Mūsų sakralią širdį JAME ir Pilnatvė JAME Išlaisvins Naujuosius Tauriuosius troškimus bei siekius Per J.I.S. Tik JAME.
     -   Begalės virsmų ir prasmių per J.I.S. JAME kurie atsivers tuomet Mums... vienos jų išties prikeliančios dabartyje savo žvilgsniu į jas, kitos gi užsidirbamos tikrosios JoJo tarnystės, pasišventimo bei kelionės per J.I.S. eigoje tik JAME... :)

Sukurta / Patikslinta ir Papildyta: 2012 / 2020-03-19, 14:23