Su Naujaisiais Visus... :)

Nauja Pradžia JAME Pakyla...
Ją Vysimės Tik Tie Visi,
Kam Noras Taurume JAME Prabyla,
Ir Lenkiasi Tiesa, Dora, Skalsi...

Su 2021-aisiais :)

J.I.S. / 2020-12-31, 22:10